Voertuig zonder rijbewijsbrommobiel zonder rijbewijs

Auto Zonder Rijbewijs


Voor wie is een auto zonder rijbewijs eigenlijk bedoeld? Dit kan verschillend zijn, meestal betreft het senioren of volwassenen die hun zelfstandigheid willen behouden maar geen rijbewijs hebben en toch mobiel over niet al te grote afstanden willen afleggen. Daarnaast kan het ook voor jongeren ouder dan 16 jaar een alternatief zijn. Vergeleken met een personenauto zijn de kosten en het onderhoud relatief laag.  Zo’n auto zonder rijbewijs is een perfecte manier om in rustige dorpen of plaatsen te rijden met slecht openbaar vervoer en weinig verkeer.

Voor het rijden met een auto zonder rijbewijs ofwel brommobiel genoemd is een brommobiel rijbewijs nodig. Deze is ingevoerd vanaf 1 maart om het aantal ongelukken te verminderen. Het examen bestaat uit zowel een theorie-examen als een praktijkexamen. Op het theorie-examen krijgt u 50 vragen voorgelegd bestaande uit meerkeuze-vragen, ja/nee vragen en open vragen. U bent geslaagd als u tenminste 44 vragen goed hebt beantwoord. Als u voor beide examen slaagt, dan hebt u aangetoond veilig en verantwoord kunt deelnemen aan het verkeer. Het examen geldt voor iedereen die een brommobiel wilt rijden. Voor het rijden van een auto zonder rijbewijs gelden er geen medische eisen. Verwart een brommobiel niet met een gehandicaptenvoertuig ofwel scootmobiel. Voor een scootmobiel hoeft u geen examen af te leggen en is een rijbewijs niet vereist.

Like it.? Share it: